KMK5X000YM-B314 4+6 eMCP-D2 BGA Samsung

品牌:Samsung
型号:KMK5X000YM-B314
规格:eMCP 4+6 LPDDR2
封装:BGA

KMK5X000YM-B314

上一篇:
下一篇:
X
点击这里给我发消息